Strona Główna · Galeria Filmów · Galeria FOTO · Linki · Jesteśmy medialni · Wyszukaj · Z_życia klas · Eko - Trójka · MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY 03.08.2020
Procedury COVID-19
Procedura dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
Procedura na wypadek podejrzenia choroby COVID-19
Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacji przedmiotowych maj/czerwiec 2020 r.

Jak prawidłowo myć ręce?
Jak dezynfekować ręce?
Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice?
Szkoła
Aktualności
Dyrekcja
Rada Rodziców
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Logopeda
Jadalnia - Jadłospis
Pływalnia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
ZFŚS

HYMN SZKOŁY

Statut szkoły

Galeria FOTO - archiwum

Dobry Start
Stypendium szkolne
Darmowe podręczniki-regulamin
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Oferta najmu
Wzory dokumentów
OWU Inter Risk

Opieka stomatologiczna

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych

Dla Ucznia
Zebrania i konsultacje 2019/2020
Wolne dni
Dzwonki
Konsultacje dla uczniów
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia kreatywne
Zajęcia sportowe
Informacje LOP
Szczęśliwy Numerek
Konkursy przedmiotowe 2019/2020
Regulamin konkursów 2019/2020
Wyszukiwarka branżowa
Egzamin ósmoklasisty
WYTYCZNE do egzaminu 2020r.
Informacja o egzaminie 2020r.
Przebieg egzaminu
OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja elektroniczna

Informacja Kuratorium Oświaty

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wykaz konkursów i zawodów – rok szkolny 2019/2020

Aneks do wykazu konkursów i zawodów – rok szkolny 2019/2020

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia 2019/2020 cz.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1
Osiągnięcia 2016/2017 cz.2
Osiągnięcia 2016/2017 cz.1
Osiągnięcia 2015/2016 cz.2
Osiągnięcia 2015/2016 cz.1

Więcej . .
Koniec języka za przewodnika
Koło Filmowe:
- Film: Halina Poświatowska
- Film: Święto Drzewa

Piotr Gruszka
Przyjacielem naszej Szkoły


Medal PRO MEMORIA


Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów

Witamy
na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie

Pedagog
Godziny pracy pedagogów szkolnych - codziennie od 8 do 16.30
Drogi Uczniu
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
5. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pamiętaj
• Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
• Zapewni dyskrecję i anonimowość.
• Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji

Drogi Rodzicu
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
1. Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
2. Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.
3. Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
4. Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
5. Masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić,
6. Szukasz pomocy.

Jako pedagodzy szkolni, chciałybyśmy zaprosić Państwa do odwiedzenia proponowanych przez nas stron internetowych. Myślę, iż posłużą one Państwu jako odpowiedź na często nurtujące rodziców pytania, pomogą rozwiązać problemy wychowawcze, i nie tylko. www.urwis.pl Strona skierowana do rodziców. Znajdziemy na niej ciekawe artykuły dotyczące rozwoju dziecka, zarówno w aspekcie medycznym jak i psychologicznym. Szczególnie polecam Państwu dział „Wiek szkolny"(na przykład: Jak się skutecznie uczyć?, serię artykułów na temat młodszego wieku szkolnego, „Leworęczność", „Bóle wzrostowe", „Zdolni uczniowie"), dział „Zaburzenia rozwojowe" (wyczerpujące wiadomości o zespole nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD) oraz dział „Wychowanie" (na przykład: „Pomoc psychologiczna dla dzieci nadpobudliwych", „Rodzice i dzieci – bariery komunikacyjne", „Kiedy karać a kiedy nagradzać dziecko", „Narodziny konkurencji")

www.maluchy.pl/
Portal dla rodziców małych dzieci. Zawiera wiele cennych informacji z różnych dziedzin. Porad udzielają lekarze rozmaitych specjalności oraz fizjoterapeuci, dietetycy, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. Możemy poznać ciekawe zabawy dla dzieci w różnym wieku. Przydatny jest dział porad prawnych. Na stronie znajdziemy też bazę przedszkoli, bazę ofert pracy, informacje na temat rozmaitych imprez, akcji, konkursów.

http://www.niebieskalinia.pl/
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" To strona Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia". Adresowana jest do dzieci i dorosłych - ofiar, świadków, ale też do sprawców przemocy domowej. Można znaleźć na niej informacje o faktach i mitach dotyczących przemocy domowej oraz o skutecznych sposobach reagowania na tę przemoc. Podane są numery telefonów interwencyjnych, zadania instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (policji, prokuratury, gmin, pomocy społecznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych). Znajdą tu Państwo również adresy i telefony poradni Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie a także informacje o działaniach i kampaniach Pogotowia.

http://www.przemocwszkole.org.pl/
„Bliżej Dziecka" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych Strona Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka" o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej w szkołach. Adresowana jest do UCZNIÓW, RODZICÓW i NAUCZYCIELI. Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka" jest pozarządową organizacją, stworzoną przez zespół psychologów, pedagogów i nauczycieli. Istnieje od 1998 roku.
Swoją misję i działalność Stowarzyszenie określa następująco: "Od początku lat 90-tych działamy w zakresie profilaktyki. Tworzyliśmy i realizowaliśmy programy profilaktyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli, wśród nich Dziecko krzywdzone i zaniedbane, Wychowanie przeciw przemocy, Edukacja Zdrowotna, Szkoła dla rodziców".
Naszym głównym celem jest przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Wiele szkół w Polsce boryka się z problemem przemocy - istniejemy po to, aby wspierać ich wysiłki w zmniejszaniu skali tego problemu. Współpracujemy ze szkołami z terenu całej Polski. Prowadzimy szkolenia i konsultacje dla rad pedagogicznych w zakresie tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w szkole. Wierzymy, że tylko systematyczna, zespołowa praca wszystkich nauczycieli oraz dyrektora szkoły może przynieść wymierne korzyści. Nasze działania objęła patronatem brytyjska organizacja KIDSCAPE. Dzięki merytorycznemu wsparciu tej organizacji, pragniemy rozszerzyć naszą ofertę pomocy dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej i ich rodziców". Strona dotyczy powstrzymywania zjawiska przemocy rówieśniczej. Skierowana jest do UCZNIÓW, RODZICÓW i NAUCZYCIELI.
Poradnik dla ucznia podzielony został na dwie części. Z poddziału „zatrzymaj przemoc" uczeń dowiaduje się: czym jest przemoc, jakie są sposoby na przemoc, kiedy i jak o przemocy należy powiadomić dorosłych, jakie obowiązki ma szkoła w zapewnieniu bezpieczeństwa wychowankom. Poddział „jesteśmy przeciw przemocy" poświęcony jest wypowiedziom uczniów na temat przemocy. Twórcy strony zachęcają młodzież do dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami - mail:blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl Poradnik dla rodziców – jak pomóc dziecku - przedstawia ważne i konkretne porady, o tym czym jest przemoc; jak poznać, że dziecko jest ofiarą przemocy; jak rozmawiać z dzieckiem, jak interweniować w sprawie swojego dziecka. Nauczyciele mogą zapoznać się z wiedzą dotyczącą zjawiska przemocy, otrzymują wskazówki dotyczące rozpoznawania zarówno ofiary przemocy jak i jej sprawcy. Dowiadują się jak pomagać ofierze i jak pracować ze sprawcą przemocy. Na w/w stronie zamieszczone są informacje o programie przeciwdziałania przemocy „Stop" autorstwa Agnieszki Milczarek i Joanny Węgrzynowskiej prowadzonym w wielu miejscach w Polsce.

http://www.dzieckowsieci.pl/
Jest to strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli. Ma pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu, zwiększyć świadomość dzieci i dorosłych na temat zagrożeń internetowych i skutecznych metod przeciwdziałania im. Dzieci mogą zapoznać się z „instrukcją obsługi" Internetu. Przestrzeganie jej zapewni bezpieczne surfowanie po Sieci. Mogą ściągnąć i zainstalować Sieciaka (wszystkie informacje na http://www.sieciaki.pl/ ). Otrzymują netykietę, czyli savoir vivre internetowy oraz możliwość ściągnięcia muzyki.
Rodzice otrzymują sporo wiadomości na temat Internetu (m.in. słowniczek pojęć), porady, propozycje stworzenia zestawu dobrych praktyk korzystania z Sieci, łącznie z sugestią zawarcia umowy z dzieckiem i wzorem takiej umowy. Rodzice mogą dowiedzieć się, gdzie i jak interweniować, jeżeli dziecko zetknie się z nieodpowiednimi treściami, będzie narażone na niebezpieczeństwo w prawdziwym świecie czy nękane za pośrednictwem Sieci.
Dla nauczycieli przygotowano wiadomości i materiały o kampanii edukacyjnej promującej bezpieczne korzystanie z Internetu. Do prowadzenia zajęć z tej dziedziny nauczyciele otrzymują materiały dydaktyczne dostępne z poziomu strony. Są to scenariusze zajęć zawierające szeroki opis dotyczący problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie i wskazówki dotyczące realizacji zajęć. Osobne konspekty zajęć opracowano dla czterech grup: klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjum oraz rodziców. Treść scenariusz nawiązuje do fabuły edukacyjnego serwisu internetowego www.sieciaki.pl.
Materiały do wydrukowania to ulotki, plakaty, krzyżówki, kolorowanki i łamigłówki, o które warto wzbogacić zajęcia na temat zagrożeń związanych ze światem wirtualnym.
Dział materiały multimedialne zawiera prezentacje na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, kreskówkę „Sieciaki", film edukacyjny na temat poszanowania własności intelektualnej w Internecie oraz filmy na temat bezpieczeństwa w Sieci.
Do wykorzystania w ramach zajęć o bezpieczeństwie w Internecie są również raporty z badań na temat zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet.

Polecamy także: http://www.niegrzecznedzieci.org.pl
Między innymi problem dzieci z zespołem Aspergera

Zapraszam także na stronę poradni http://www.zppp.ids.czest.pl/
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, ul. Kosmowskiej 5,
Kontakt
adres:
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Schillera 5
42-224 Częstochowa
Jak dojechać

telefon:
34 322-22-51

e-mail:
sp48@edukacja.czestochowa.pl

www:
www.sp48.net

Jesteśmy medialni
GW - Konkurs pieśni i piosenki patriotycznej
Gala sportu - TV Orion
Dni Patrona - TV Orion
TV Orion - Dbajmy o środowisko
UM - Wymiana uczniowska z Pragą
TV Orion - Dzień otwarty
TV Orion - Koncert Kolęd
TV Orion - Przedstawienie Jasełkowe w SP 48
TV Orion - Dzień Niepodległości w SP 48
Święty Mikołaj dla Kresów
TV Orion - Świętowali śpiewająco
Gazeta Wyborcza - Hymn na 5 mln głosów w polskich szkołach
TV Orion - Wszyscy jesteśmy ratownikami
TV Orion - Na sportowo w SP 48
TV Orion - Festyn Rodzinny
Gazeta Wyborcza - Nowe imię szkoły na Północy
TV Orion - Szkoła zyskała imię
Radio FIAT - SP48 otrzymała imię „Armii Krajowej”
TV Orion 2 tony karmy dla zwierząt
TV Orion Z Ekologią na Ty (od 2.12)
TV Orion 48 wystawiła Jasełka
TV Orion Proszę państwa oto miś
TV Orion Wiedza o bezpieczeństwie
TV Orion W hołdzie honorowym obywatelom
TV Orion Dzień Edukacji Narodowej
TV Orion O dwudziestoleciu w projekcie
TVP Katowice - Aktualności Sportowe (od min 6:35)
TV Orion - Gala Mistrzów Sportu

więcej...

O Częstochowie
Historia Częstochowy
Zabytki Częstochowy
Częstochowa na starej pocztówce
Sportowe Kluby w Częstochowie
Święta obchodzone w Częstochowie:)
Informacje lokalne Gazety Wyborczej
Na stronie
Szukaj na stronie
Mapa strony
Redakcja
Zagrożenia i pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Rodzaje alarmów
Zagrożenia
Jak postępować podczas zagrożenia
Informacja Zawodowa
Aktualności

Sprawozdanie z działalności
Częstochowskie Targi Szkolne „ZAWODOWIEC 2018”
Doradztwo Zawodowe
Licea Ogólnokształcące w Częstochowie
Technika w Częstochowie
Szkoły zawodowe w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 
Biuletyn Informacji Publicznej