Strona Główna · Galeria Filmów · Galeria FOTO · Linki · Jesteśmy medialni · Wyszukaj · Z_życia klas · Eko - Trójka · MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY 26.05.2020
Procedury COVID-19
Procedura dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
Procedura na wypadek podejrzenia choroby COVID-19
Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacji przedmiotowych maj/czerwiec 2020 r.

Jak prawidłowo myć ręce?
Jak dezynfekować ręce?
Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice?
Szkoła
Aktualności
Dyrekcja
Rada Rodziców
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Logopeda
Jadalnia - Jadłospis
Pływalnia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
ZFŚS

HYMN SZKOŁY

Statut szkoły

Galeria FOTO - archiwum

Dobry Start
Stypendium szkolne
Darmowe podręczniki-regulamin
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Oferta najmu
Wzory dokumentów
OWU Inter Risk

Opieka stomatologiczna

REKRUTACJA

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych

Dla Ucznia
Zebrania i konsultacje 2019/2020
Wolne dni
Dzwonki
Konsultacje dla uczniów
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia kreatywne
Zajęcia sportowe
Informacje LOP
Szczęśliwy Numerek
Konkursy przedmiotowe 2019/2020
Regulamin konkursów 2019/2020
Wyszukiwarka branżowa
Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia 2018/2019 cz.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1
Osiągnięcia 2016/2017 cz.2
Osiągnięcia 2016/2017 cz.1
Osiągnięcia 2015/2016 cz.2
Osiągnięcia 2015/2016 cz.1

Więcej . .
Egzamin ósmoklasisty
WYTYCZNE do egzaminu 2020r.
Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Informacja o egzaminie 2020r.
Przebieg egzaminu
OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021
Koniec języka za przewodnika
Koło Filmowe:
- Film: Halina Poświatowska
- Film: Święto Drzewa

Piotr Gruszka
Przyjacielem naszej Szkoły


Medal PRO MEMORIA


Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów

Witamy
na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie

Egzamin ósmoklasisty
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas ósmych będą pisali egzamin gimnazjalny w dniach: 21 kwietnia (język polski), 22 kwietnia (matematyka) oraz 23 kwietnia (język obcy).

Wszystkie informację dotyczące egzaminu znajdują się TUTAJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)

Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych:

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: - języka polskiego 21 kwietnia 2020r. (wtorek) - matematyki 22 kwietnia 2020r. (środa) - języka obcego nowożytnego 23 kwietnia 2020r. (czwartek)

  Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020r.

  Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020r.

  Przeliczanie punktów za wyniki egzaminu:

  Wynik przeliczany w procentach z

  - języka polskiego

 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

  Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać maksymalnie 35 punktów,

  za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać maksymalnie 35 punktów,

  za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać maksymalnie

  30 punktów Razem za egzamin uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

  Przeliczanie punktów za świadectwo:

 • język polski (ocena celująca) 18 pkt
 • matematyka (ocena celująca) 18 pkt
 • I przedmiot (ocena celująca) 18 pkt
 • II przedmiot (ocena celująca) 18 pkt
 • świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt
 • aktywność społeczna 3 pkt
 • szczególne osiągnięcia 18 pkt Łącznie 100 pkt celujący- 18 pkt, bardzo dobry- 17 pkt, dobry- 14 pkt, dostateczny- 8 pkt, dopuszczający 2 pkt

  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty przyznaje się:

 • 10 pkt za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
 • 7 pkt za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • 5 pkt za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

  Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym 4 pkt;
 • krajowym 3pkt;
 • wojewódzkim 2 pkt;
 • powiatowym 1 pkt

  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności

  Adres strony systemu elektronicznego naboru : https://slaskie.edu.com.pl ( będzie czynny dopiero od połowy maja) Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje i składa tylko w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydata.

 • Kontakt
  adres:
  Szkoła Podstawowa nr 48
  ul. Schillera 5
  42-224 Częstochowa
  Jak dojechać

  telefon:
  34 322-22-51

  e-mail:
  sp48@edukacja.czestochowa.pl

  www:
  www.sp48.net

  Jesteśmy medialni
  GW - Konkurs pieśni i piosenki patriotycznej
  Gala sportu - TV Orion
  Dni Patrona - TV Orion
  TV Orion - Dbajmy o środowisko
  UM - Wymiana uczniowska z Pragą
  TV Orion - Dzień otwarty
  TV Orion - Koncert Kolęd
  TV Orion - Przedstawienie Jasełkowe w SP 48
  TV Orion - Dzień Niepodległości w SP 48
  Święty Mikołaj dla Kresów
  TV Orion - Świętowali śpiewająco
  Gazeta Wyborcza - Hymn na 5 mln głosów w polskich szkołach
  TV Orion - Wszyscy jesteśmy ratownikami
  TV Orion - Na sportowo w SP 48
  TV Orion - Festyn Rodzinny
  Gazeta Wyborcza - Nowe imię szkoły na Północy
  TV Orion - Szkoła zyskała imię
  Radio FIAT - SP48 otrzymała imię „Armii Krajowej”
  TV Orion 2 tony karmy dla zwierząt
  TV Orion Z Ekologią na Ty (od 2.12)
  TV Orion 48 wystawiła Jasełka
  TV Orion Proszę państwa oto miś
  TV Orion Wiedza o bezpieczeństwie
  TV Orion W hołdzie honorowym obywatelom
  TV Orion Dzień Edukacji Narodowej
  TV Orion O dwudziestoleciu w projekcie
  TVP Katowice - Aktualności Sportowe (od min 6:35)
  TV Orion - Gala Mistrzów Sportu

  więcej...

  O Częstochowie
  Historia Częstochowy
  Zabytki Częstochowy
  Częstochowa na starej pocztówce
  Sportowe Kluby w Częstochowie
  Święta obchodzone w Częstochowie:)
  Informacje lokalne Gazety Wyborczej
  Na stronie
  Szukaj na stronie
  Mapa strony
  Redakcja
  Zagrożenia i pierwsza pomoc
  Pierwsza pomoc
  Rodzaje alarmów
  Zagrożenia
  Jak postępować podczas zagrożenia
  Informacja Zawodowa
  Aktualności

  Sprawozdanie z działalności
  Częstochowskie Targi Szkolne „ZAWODOWIEC 2018”
  Doradztwo Zawodowe
  Licea Ogólnokształcące w Częstochowie
  Technika w Częstochowie
  Szkoły zawodowe w Częstochowie
  Centrum Informacji Zawodowej
  Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

   
  Biuletyn Informacji Publicznej