Strona Główna · Galeria Filmów · Galeria FOTO · Linki · Jesteśmy medialni · Wyszukaj · Z_życia klas · Eko - Trójka · MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY 26.05.2020
Procedury COVID-19
Procedura dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
Procedura na wypadek podejrzenia choroby COVID-19
Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacji przedmiotowych maj/czerwiec 2020 r.

Jak prawidłowo myć ręce?
Jak dezynfekować ręce?
Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice?
Szkoła
Aktualności
Dyrekcja
Rada Rodziców
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Logopeda
Jadalnia - Jadłospis
Pływalnia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
ZFŚS

HYMN SZKOŁY

Statut szkoły

Galeria FOTO - archiwum

Dobry Start
Stypendium szkolne
Darmowe podręczniki-regulamin
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Oferta najmu
Wzory dokumentów
OWU Inter Risk

Opieka stomatologiczna

REKRUTACJA

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych

Dla Ucznia
Zebrania i konsultacje 2019/2020
Wolne dni
Dzwonki
Konsultacje dla uczniów
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia kreatywne
Zajęcia sportowe
Informacje LOP
Szczęśliwy Numerek
Konkursy przedmiotowe 2019/2020
Regulamin konkursów 2019/2020
Wyszukiwarka branżowa
Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia 2018/2019 cz.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1
Osiągnięcia 2016/2017 cz.2
Osiągnięcia 2016/2017 cz.1
Osiągnięcia 2015/2016 cz.2
Osiągnięcia 2015/2016 cz.1

Więcej . .
Egzamin ósmoklasisty
WYTYCZNE do egzaminu 2020r.
Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Informacja o egzaminie 2020r.
Przebieg egzaminu
OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021
Koniec języka za przewodnika
Koło Filmowe:
- Film: Halina Poświatowska
- Film: Święto Drzewa

Piotr Gruszka
Przyjacielem naszej Szkoły


Medal PRO MEMORIA


Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów

Witamy
na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie

Historia szkoły


1 września 1982 roku "W dniu dzisiejszym przekazano dzieciom i młodzieży osiedla Przodowników Pracy dzielnicy Manifestu Lipcowego w Częstochowie pierwszą nową placówkę oświatową Szkołę Podstawową nr 48. "...uwieńczeniem naszych starań ma być wychowanie rozumnej i zaangażowanej młodzieży, kształtującej w przyszłości lepsze, sprawiedliwe i godne człowieka życie..."

Dyrektor szkoły mgr Gabriela Turlejska wita przybyłych gości i młodzież na uroczystym otwarciu szkoły. W uroczystości otwarcia uczestniczyli: wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Centralnego Komitetu SD prof. Edward Kowalczyk, sekretarz CK SD Marek Wieczorek, I sekretarz KW PZPR w Częstochowie Władysław Jonkisz oraz przewodniczący WK SD Jan Słomski i przewodniczący WK ZSL Tadeusz Panek.

"...wojewódzka inauguracja roku szkolnego, która odbyła się w nowo wzniesionej Szkole Podstawowej nr 48 w dzielnicy Manifestu Lipcowego dała początek lekcjom dla 140 tysięcy uczniów z województwa częstochowskiego..." , "... tak bardzo potrzebna w tej części miasta liczy 48 oddziałów, w tym 8 przedszkolnych i 10 klas pierwszych...w 33 pomieszczeniach dydaktycznych zapewniła miejsce dla 1400 uczniów..." , "...są tam dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: 12 nauczania początkowego, cztery polonistyczne, dwie do nauki języków obcych, historyczna, wychowania obywatelskiego, geograficzna, biologiczna, trzy matematyczne, dwie fizyczne, chemiczna, dwie do wychowania muzycznego i również dwie do zajęć praktyczno-technicznych. W przyszłości szkoła posiadać będzie dwie sale gimnastyczne, kompleks boisk oraz krytą pływalnię...", "...co jeszcze wtym roku. trwają jeszcze prace przy budowie trzeciego segmentu niedawno wzniesionej szkoły podstawowej...znajdą się w tej części - świetlica, zaplecze gospodarczei sala gimnastyczna

Nowy rok szkolny 1983/84 jest nas już 2300 uczniów. "...Szczególnie uroczyście i bogato zapowiadają się w naszym województwie obchody 40 jubileuszowej rocznicy Ludowego Wojska Polskiego...11 października społeczeństwo naszego regionu będzie miało okazję uczestniczyć w uroczystym Apelu Poległych...12 października w rocznicę bitwy pod Lenino szkoła nr 48 w dzielnicy Manifestu Lipcowego otrzyma imię gen. Zygmunta Berlinga legendarnego dowódcy I dywizji...".

"Uroczystością nadania Szkole Podstawowej nr 48 w Częstochowie imienia gen. Zygmunta Berlinga oraz akademią wojewódzką w sali Filharmonii zakończyły się w regionie częstochowskim obchody 40-lecia Ludowego Wojska Polskiego. W najmłodszej dzielnicy miasta - im. Manifestu Lipcowego przed Szkołą nr 48 zebrały się wczoraj dzieci wraz z rodzicami. Byli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych regionu i miasta z sekretarzem KW PZPR tow. Stanisławem Górniakiem, prezesem WK ZSL Tadeuszem Pankiem, wojewodą Grzegorzem Lipowskim oraz żołnierze LWP. Młodzież gorąco powitała rodzinę bohaterskiego generała, żonę Marię Berlingową, jej córkę i wnuka. Aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonała Maria Berlingowa w towarzystwie władz regionu i miasta...podczas wczorajszej uroczystości Szkoła Podstawowa otrzymała sztandar ufundowany przez rodziców. Odbyło się ślubowanie uczniów, złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej. Szkoła im. Zygmunta Berlinga otwarta przed rokiem jest jedną z największych placówek oświatowych w kraju. W 80 oddziałach uczy się ponad 2300 dzieci..."

Delegacja naszej szkoły w osobach: G.Turlejska, H.Bem, M.Lemańska odwiedziła dom gen. Zygmunta Berlinga. Delegacja spotkał się z żoną generała. Obejrzała pamiątki po generale. Nowy rok szkolny 1984-1985. 1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Zaproszeni goście, młodzież i nauczyciele wysłuchali przemówienia dyrektora szkoły mgr G. Turlejskiej. Szkoła nasza już około 3000 uczniów i zatrudnia ponad 200 pracowników. Młodzież rozpocznie naukę w 105 oddziałach: kl. 0 - 18, kl. I - 18, kl. II - 17, kl. III - 13, kl. IV - 11, kl. V - 9, kl. VI - 9, kl. VII - 6, kl. VIII - 4. 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino uroczyście obchodzimy Dzień Wojska Polskiego i Święto Patrona Szkoły. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży.

Pierwszy dzień w szkole w roku szkolnym 1985-1986 bardzo przeżyły dzieci, które po raz pierwszy w życiu przekroczyły jej progi. W roku szkolnym 1985-1986 w I Festiwalu Piosenki Harcerskiej zorganizowanym w Częstochowie wziął udział zespół harcerski z naszej szkoły "Vagans" pod kierownictwem Zbigniewa Łapaja. Zespół ten zajął I miejsce w kategorii zespołów harcerskich.

"...19 lutego 1986 roku modelarze i harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 48 zorganizowali wystawę prac wykonanych w ostatnich latach przez członków koła modelarskiego prowadzonego przez mgra Nikodema Mączyńskiego... największy udział w ekspozycji ma Mirosław Kuban z kl.VII c znalazło się tam 8 jego prac...modele pojazdów to hobby Krzysztofa Nowaka z VII d..."

Rok szkolny 1986-1987. W październiku gościliśmy grupę studentów Instytutu Pedagogicznego im. Karola Marksa w Smoleńsku. Mieli oni okazję poznać pracę naszej szkoły. Nasz szkoła wciąż się rozbudowuje.

Właśnie w murach naszej szkoły rozpoczęliśmy siódmy rok pracy i nauki 1988-1989. 21 października mieliśmy zaszczyt gościć dyrektorów przodujących szkół z całego kraju.

19 marca 1990 roku odbyło się uroczyste otwarcie basenu.

1 września 1994 roku utworzono pierwszą klasę integracyjną.

Od 1 września 1999r. w budynku naszej szkoły mieściła się Szkoła Podstawowa nr 48 oraz Gimnazjum nr 3 powstałe w związku z reformą oświaty.

29 listopada 2001 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 im. gen. Zygmunta Berlinga.

18 września 2014 mieliśmy w naszej szkole uroczystość, którą na pewno można nazwać wydarzeniem historycznym. Świętowaliśmy otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego, którego budowa rozpoczęła się pod koniec roku szkolnego 2013/2014. Uroczyste otwarcie zaszczycili goście min. z Urzędu Miasta w osobach Zastępcy Prezydenta - Jarosława Marszałka, Przewodniczącego Rady Miasta - Zdzisława Wolskiego.

25 sierpnia 2015 nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie.

Od dnia 1 września 2017r. w związku z reformą oświaty do naszej szkoły włączono oddziały Gimnazjum nr 3 w Częstochowie.

W dniu 18 maja 2018 r. odbyła się w naszej szkole niecodzienna uroczystość - nadanie szkole zaszczytnego imienia Armii Krajowej. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, w czasie której nastąpiło poświęcenie sztandaru. Następnie uczestnicy udali się na szkolną salę gimnastyczną, gdzie odbyła się oficjalna część dzisiejszej uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Ksiądz Biskup dr Andrzej Przybylski, Pan Ryszard Stefaniak Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Pani Alicja Janowska Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie, Ks. Ryszard Umański Proboszcz Parafii NMP; Goście Specjalni: Kapitan Juliusz Domagalski – prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Częstochowa, Kapitan Bogumiła Kulik, Kapitan Kazimierz Pacierpnik, Porucznik Edward Szostak z żoną Jadwigą Szostak, Pani Anna Kwiatkowska, Pani Jadwiga Campbell oraz wielu przedstawicieli władz miasta, polityki i placówek oświatowych.
Po prezentacji i przekazaniu Sztandaru przedstawiciele uczniów złożyli ślubowanie.
"My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie, w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło, uroczyście ślubujemy:
sztandaru swego strzec, uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie i pokojowi, strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły, z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły i ojczyzny."Kontakt
adres:
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Schillera 5
42-224 Częstochowa
Jak dojechać

telefon:
34 322-22-51

e-mail:
sp48@edukacja.czestochowa.pl

www:
www.sp48.net

Jesteśmy medialni
GW - Konkurs pieśni i piosenki patriotycznej
Gala sportu - TV Orion
Dni Patrona - TV Orion
TV Orion - Dbajmy o środowisko
UM - Wymiana uczniowska z Pragą
TV Orion - Dzień otwarty
TV Orion - Koncert Kolęd
TV Orion - Przedstawienie Jasełkowe w SP 48
TV Orion - Dzień Niepodległości w SP 48
Święty Mikołaj dla Kresów
TV Orion - Świętowali śpiewająco
Gazeta Wyborcza - Hymn na 5 mln głosów w polskich szkołach
TV Orion - Wszyscy jesteśmy ratownikami
TV Orion - Na sportowo w SP 48
TV Orion - Festyn Rodzinny
Gazeta Wyborcza - Nowe imię szkoły na Północy
TV Orion - Szkoła zyskała imię
Radio FIAT - SP48 otrzymała imię „Armii Krajowej”
TV Orion 2 tony karmy dla zwierząt
TV Orion Z Ekologią na Ty (od 2.12)
TV Orion 48 wystawiła Jasełka
TV Orion Proszę państwa oto miś
TV Orion Wiedza o bezpieczeństwie
TV Orion W hołdzie honorowym obywatelom
TV Orion Dzień Edukacji Narodowej
TV Orion O dwudziestoleciu w projekcie
TVP Katowice - Aktualności Sportowe (od min 6:35)
TV Orion - Gala Mistrzów Sportu

więcej...

O Częstochowie
Historia Częstochowy
Zabytki Częstochowy
Częstochowa na starej pocztówce
Sportowe Kluby w Częstochowie
Święta obchodzone w Częstochowie:)
Informacje lokalne Gazety Wyborczej
Na stronie
Szukaj na stronie
Mapa strony
Redakcja
Zagrożenia i pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Rodzaje alarmów
Zagrożenia
Jak postępować podczas zagrożenia
Informacja Zawodowa
Aktualności

Sprawozdanie z działalności
Częstochowskie Targi Szkolne „ZAWODOWIEC 2018”
Doradztwo Zawodowe
Licea Ogólnokształcące w Częstochowie
Technika w Częstochowie
Szkoły zawodowe w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 
Biuletyn Informacji Publicznej