Strona Główna · Galeria Filmów · Galeria FOTO · Linki · Jesteśmy medialni · Wyszukaj · Z_życia klas · Eko - Trójka · MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY 26.05.2020
Procedury COVID-19
Procedura dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
Procedura na wypadek podejrzenia choroby COVID-19
Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacji przedmiotowych maj/czerwiec 2020 r.

Jak prawidłowo myć ręce?
Jak dezynfekować ręce?
Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice?
Szkoła
Aktualności
Dyrekcja
Rada Rodziców
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Logopeda
Jadalnia - Jadłospis
Pływalnia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
ZFŚS

HYMN SZKOŁY

Statut szkoły

Galeria FOTO - archiwum

Dobry Start
Stypendium szkolne
Darmowe podręczniki-regulamin
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Oferta najmu
Wzory dokumentów
OWU Inter Risk

Opieka stomatologiczna

REKRUTACJA

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych

Dla Ucznia
Zebrania i konsultacje 2019/2020
Wolne dni
Dzwonki
Konsultacje dla uczniów
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia kreatywne
Zajęcia sportowe
Informacje LOP
Szczęśliwy Numerek
Konkursy przedmiotowe 2019/2020
Regulamin konkursów 2019/2020
Wyszukiwarka branżowa
Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia 2018/2019 cz.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1
Osiągnięcia 2016/2017 cz.2
Osiągnięcia 2016/2017 cz.1
Osiągnięcia 2015/2016 cz.2
Osiągnięcia 2015/2016 cz.1

Więcej . .
Egzamin ósmoklasisty
WYTYCZNE do egzaminu 2020r.
Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Informacja o egzaminie 2020r.
Przebieg egzaminu
OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021
Koniec języka za przewodnika
Koło Filmowe:
- Film: Halina Poświatowska
- Film: Święto Drzewa

Piotr Gruszka
Przyjacielem naszej Szkoły


Medal PRO MEMORIA


Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów

Witamy
na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie

Logopeda
SZANOWNI PAŃSTWO!

Jeśli Państwa dziecko:
• ma skończone 3 lata i jeszcze nic nie mówi, bądź wymawia pojedyncze wyrazy,
• w wieku 5 lat nadal nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, a zastępuje je poprzez: s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź,
• ma skończone 5 lat i nie wymawia głoski r,
• mówi w sposób niezrozumiały dla otoczenia,
• nieprawidłowo wymawia głoski, bądź zastępuje je innymi np. zamiast p mówi b, opuszcza w wyrazach głoski, których nie potrafi prawidłowo wymówić, ma inne zaburzenia mowy, które Państwa niepokoją.

W takim przypadku należy się zgłosić z dzieckiem do logopedy – specjalisty zaburzeń mowy, który udzieli Państwu fachowej porady i podejmie działania profilaktyczne lub zastosuje właściwą terapię mowy. Wszelkie zaburzenia mowy mają ogromny wpływ na postępy dziecka w nauce, stają się jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Działalność logopedyczna:
Logopeda w szkole jest osobą odpowiedzialną za:
- diagnozę zaburzeń i wad wymowy,
- prowadzenie terapii;
- niwelowanie napięć emocjonalnych, wynikających z nieprawidłowej realizacji szeregów głosek;
- wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

Metody pracy w terapii logopedycznej:
- wykonywane są ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
- doskonalona jest sprawność aparatu oddechowego,
- prowadzone są ćwiczenia słuchu
- prowadzone są ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek,
- wzbogacany jest zasób słownictwa biernego i czynnego dziecka,
- kształtowana jest i doskonalona umiejętność wypowiadania się,
- wykorzystywane są metody tradycyjne oraz logopedyczne programy komputerowe i programy edukacyjne.

Niezmiernie ważne jest dokładne i systematyczne wykonywanie zaleceń logopedy w domu. Efektywność ćwiczeń w dużej mierze zależy od współpracy z domem, z rodzicami dziecka, którzy zawsze mogą uzyskać informację o postępach dziecka w trakcie ćwiczeń oraz o występujących trudnościach. Logopeda udziela wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.
Rodzice mają możliwość spotkań z terapeutą w czasie dyżurów pełnionych podczas szkolnych dni otwartych i zebrań.
Rodzice kontynuują regularne ćwiczenia z dzieckiem w domu korzystając, m.in., z zeszytów ćwiczeń, w których zapisywane są ćwiczenia narządów artykulacyjnych, umieszczany jest materiał językowy oraz zalecenia do pracy z dzieckiem. Rodzice powinni cierpliwie zachęcać dziecko do wykonywania ćwiczeń, dostrzegać postępy i chwalić je. Konsekwencja w działaniu, nagradzanie i chwalenie zawsze przynoszą dobre rezultaty.


LOGOPEDA
Szkoły Podstawowej nr 48
w Częstochowie


Kontakt
adres:
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Schillera 5
42-224 Częstochowa
Jak dojechać

telefon:
34 322-22-51

e-mail:
sp48@edukacja.czestochowa.pl

www:
www.sp48.net

Jesteśmy medialni
GW - Konkurs pieśni i piosenki patriotycznej
Gala sportu - TV Orion
Dni Patrona - TV Orion
TV Orion - Dbajmy o środowisko
UM - Wymiana uczniowska z Pragą
TV Orion - Dzień otwarty
TV Orion - Koncert Kolęd
TV Orion - Przedstawienie Jasełkowe w SP 48
TV Orion - Dzień Niepodległości w SP 48
Święty Mikołaj dla Kresów
TV Orion - Świętowali śpiewająco
Gazeta Wyborcza - Hymn na 5 mln głosów w polskich szkołach
TV Orion - Wszyscy jesteśmy ratownikami
TV Orion - Na sportowo w SP 48
TV Orion - Festyn Rodzinny
Gazeta Wyborcza - Nowe imię szkoły na Północy
TV Orion - Szkoła zyskała imię
Radio FIAT - SP48 otrzymała imię „Armii Krajowej”
TV Orion 2 tony karmy dla zwierząt
TV Orion Z Ekologią na Ty (od 2.12)
TV Orion 48 wystawiła Jasełka
TV Orion Proszę państwa oto miś
TV Orion Wiedza o bezpieczeństwie
TV Orion W hołdzie honorowym obywatelom
TV Orion Dzień Edukacji Narodowej
TV Orion O dwudziestoleciu w projekcie
TVP Katowice - Aktualności Sportowe (od min 6:35)
TV Orion - Gala Mistrzów Sportu

więcej...

O Częstochowie
Historia Częstochowy
Zabytki Częstochowy
Częstochowa na starej pocztówce
Sportowe Kluby w Częstochowie
Święta obchodzone w Częstochowie:)
Informacje lokalne Gazety Wyborczej
Na stronie
Szukaj na stronie
Mapa strony
Redakcja
Zagrożenia i pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Rodzaje alarmów
Zagrożenia
Jak postępować podczas zagrożenia
Informacja Zawodowa
Aktualności

Sprawozdanie z działalności
Częstochowskie Targi Szkolne „ZAWODOWIEC 2018”
Doradztwo Zawodowe
Licea Ogólnokształcące w Częstochowie
Technika w Częstochowie
Szkoły zawodowe w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 
Biuletyn Informacji Publicznej