Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 48 w Częstochowie - gim3.net
Strona GłównaGaleria FilmówGaleria FOTOLinkiJesteśmy medialniWyszukajZ_życia klasEko - Trójka
Szkoła
Aktualności
Dyrekcja
Rada Rodziców
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Logopeda
Jadalnia - Jadłospis
Pływalnia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
ZFŚS

Galeria FOTO - archiwum

Dobry Start
Stypendium szkolne
Darmowe podręczniki-regulamin
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Oferta najmu
Wzory dokumentów
OWU Inter Risk

REKRUTACJA

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych


Dla Ucznia
Zebrania i konsultacje 2018/2019
Wolne dni
Dzwonki
Konsultacje dla uczniów
Zajęcia pozalekcyjne
Informacje LOP
Szczęśliwy Numerek
Egzamin gimnazjalny
Konkursy przedmiotowe
Regulamin konkursów 2018/2019

Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1
Osiągnięcia 2016/2017 cz.2
Osiągnięcia 2016/2017 cz.1
Osiągnięcia 2015/2016 cz.2
Osiągnięcia 2015/2016 cz.1

Więcej . .

Egzamin ósmoklasisty
O egzaminie
Terminy egzaminu 2018r.
Przebieg egzaminu 2018r.

Egzamin gimnazjalny
O egzaminie
Terminy egzaminu 2018r.
Przebieg egzaminu 2018r.
Prezentacja wyników

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Oferta szkół
KSEON

Koniec języka za przewodnika
Koło Filmowe:
- Film: Halina Poświatowska
- Film: Święto Drzewa


Piotr Gruszka
Przyjacielem naszej Szkoły


Medal PRO MEMORIA


Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów


Witamy
na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie


Stypendium szkolne 2018/2019 - wzory dokumentów
Stypendium szkolne
Stypendium szkolne


Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019
dostępne są u pedagogów szkolnych od 27.08.2018 oraz na stronie internetowej SP 48


Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia , wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514.00 zł netto.
Świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu.
Wnioski o stypendium szkolne wraz z niezbędną dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia należy składać w siedzibie szkoły ucznia do 11.09.2018ZASIŁEK SZKOLNY


Informujemy również, iż wciągu trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.Do pobrania:

01-Druk_dochody_Zaświad
02- Druk_dochody_Zaświad_CIS
03- Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt
04- Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód
05- Oświadczenie_STRONY_o_formie stypendium szkolnego (1)
06- Oświadczenie_STRONY_składki_zdrowotne_podatek_zasady_ogólne
07- Potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego (1)
08- STYPENDIUM_szkolne_druk_2018_19 (1)
09- Wykaz kwalifikowanych zakupów_stypendia_szkolne_2018_2019 (1)
10- ZASIŁEK_Szkolny_druk_2018-19

Dodane przez kk dnia 26.08.2018

Międzynarodowy sukces naszego ucznia
Informacje o naszych Absolwentach
Z przyjemnością informujemy, że nasz absolwent Antoni Prus
reprezentował Polskę i zdobył brązowy medal
w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej,
która odbyła się w lipcu w Czechach i na Słowacji.

Gratulujemy i życzymy dalszych tak spektakularnych sukcesów.
Dodane przez kk dnia 26.08.2018

Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego
Zdjęcia
Zdjęcia z uroczystości zakończenia roku szkolnego znajdują się już w naszej
Galerii FOTODodane przez kk dnia 26.06.2018

AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE 2018”
AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE 2018”W związku z rozpoczętym okresem letnim rusza akcja „Bezpieczne Wakacje 2018”.
Celem akcji, która potrwa od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. jest:
• zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych województwa,
• zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,
• zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
• podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku letniego.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym:
www.wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku na terenie województwa śląskiego.


DOPALACZE WYPALACZE „GROŹNE NARKOTYKI”

pobierz plakat


Nowe narkotyki, potocznie zwane „dopalaczami” są najgroźniejszą trucizną, na jaką narażeni są młodzi ludzie, prowadzą do uzależnienia, zatruć, chorób, a nawet zgonów. Zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych obowiązuje w Polsce od
27 listopada 2010 r. Natomiast od 1 lipca 2015 r. zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – m. in. o rozszerzenie listy substancji zakazanych o 114 nowych pozycji dotychczas zakwalifikowanych jako „dopalacze”. W lipcu 2015 roku w województwie śląskim odnotowano tragiczny bilans zatruć (ogółem w tym czasie w całym województwie wykazano ponad 800 zatruć dopalaczami, 550 osób trafiło do szpitali), w wyniku którego zmarły dwie osoby 19-latek, który najprawdopodobniej przyjął substancję o nazwie "mocarz", oraz 24-latek w następstwie spożycia "rozpałki do grilla". Niestety, ten poważny problem jest ciągle aktualny. Od początku stycznia do 14 października 2017 roku w województwie śląskim odnotowano ponad 1150 podejrzeń zatruć „dopalaczami”, 852 osoby wymagały hospitalizacji, a 2 osoby zmarły.
Dopalacze, jak i inne substancje odurzające, niszczą przede wszystkim Ośrodkowy Układ Nerwowy i negatywnie wpływają na prace mózgu. Unikaj dopalaczy - zażywanie środków odurzających jest szkodliwe w każdym wieku, a spustoszenia, jakie sieją
w dojrzewającym organizmie nie da się naprawić. Zażywanie dopalaczy może być początkiem uzależnienia!
W związku z dużym zainteresowaniem tematyką dopalaczy polecamy stronę internetową opracowaną przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
www.dopalaczeinfo.pl
oraz inne przydatne materiały, w których znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące tego niepokojącego zjawiska.


AKCJA „BRĄZOWO, ALE CZY ZDROWO?”pobierz plakat


pobierz plakat
W związku z nadmiernym korzystaniem z solariów przez młodzież przed ukończeniem
18 roku życia istnieje konieczność zwiększenia działań informacyjno - edukacyjnych, prowadzących do zmniejszenia występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych z tego powodu. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV
są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry,
ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca. Skóra bez tych uszkodzeń i zniszczeń wyglądałaby zdrowo i młodo. Zmiany skórne pod wpływem promieniowania UVA, czyli efekty fotostarzenia się nie
są widoczne w krótkim odstępie czasu, powstają później. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słońce, szczególnie sztuczne, może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym. Nowotwory skóry stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych
u ludzi. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań
na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki, a liczba zgonów z powodu czerniaka wynosi 1,5 tys. osób rocznie.


UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO!pobierz plakat


W związku z rozpoczęciem sezonu letniego zwracamy szczególną uwagę na niebezpieczną roślinę - barszcz Sosnowskiego.
Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina niebezpieczna. Pochodzi
z rejonu Kaukazu, skąd został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach Europy środkowej
i wschodniej, gdzie stał się rośliną inwazyjną. Od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX wieku wprowadzany był do uprawy jako roślina pastewna. Można go spotkać w wielu miejscach, rośnie na łąkach i w przydrożnych rowach, nad brzegami rzek i jezior, w ogrodach i parkach.
Jak go rozpoznać? Przede wszystkim po okazałych wymiarach – to jedna z największych roślin zielnych na świecie, niektóre okazy potrafią dorastać nawet do pięciu metrów wysokości. Duże, szerokie liście przypominają trochę popularny łopian, a długie pędy
z wieloma białymi kwiatami – wyrośnięty koper. Łodyga jest u góry zielona, a w dolnej części pokryta fioletowymi plamkami. Roślina ta jest silnie toksyczna. Włoski na łodygach
i liściach barszczu wydzielają parzącą substancję, która zawiera szkodliwe substancje uaktywniające się w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.
W soku barszczu Sosnowskiego znajdują się niebezpieczne dla skóry związki, które mogą powodować oparzenia I, II, a nawet III stopnia. Kontakt z nią powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany, długo niezanikające blizny. Do poparzenia przez barszcz Sosnowskiego może dojść nawet pomimo braku bezpośredniego kontaktu
z rośliną. W czasie upałów toksyczne związki mogą wydostawać się z rośliny w postaci lotnej. Jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i alergików. Oprócz poparzeń skórnych, związki chemiczne zawarte w soku barszczu Sosnowskiego mogą również wywoływać:
- podrażnienia dróg oddechowych
- nudności
- wymioty
- bóle głowy
- zapalenie spojówek.
W przypadku natknięcia się na barszcz Sosnowskiego należy zachować ostrożność. Najlepiej nie zbliżać się do niego i nie dotykać go. Jeżeli jednak doszło do kontaktu z rośliną, trzeba niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne, przynajmniej przez 48 godzin (promieniowanie ultrafioletowe zwiększa stan zapalny i ryzyko powstania blizn). Warto skorzystać z pomocy lekarskiej.

Inne niebezpieczeństwapobierz plakatpobierz plakatpobierz plakatpobierz plakat

Dodane przez kk dnia 25.06.2018

Uroczystość w Muzeum Monet i Medali
Z życia szkoły20.06.2018 r. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbyło się spotkanie w związku z realizacją projektu "Od Bałtyku do Tatr. Szlakiem Niepodległej". Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Patriotyczne Kresy, przy wsparciu Senatu RP. Uroczystość uświetnili swoimi występami chór szkolny SP 48, soliści Maria Krzywańska, Nikola Świerczyńska oraz Nicole Ujma pod opieką p. Edyty Oracz. Uczennica naszej szkoły Maria Pabin wyrecytowała wiersz Kazimierza Wierzyńskiego " Na rozwiązanie Armii Krajowej". Podczas spotkania odbyło się też podsumowaniem konkursu literacko-historycznego " Polska w Kresach zaklęta ". I miejsce otrzymał uczeń naszej szkoły Szymon Różycki. Konkurs fotograficzny " Kresy znane i nieznane ", ponieważ cieszył się dużym zainteresowaniem, pokazano w formie prezentacji multimedialnej , którą podsumował uczeń naszej szkoły Michał Blady.
Część literacko-historyczną przygotowała p. Lidia Ożóg.


Dodane przez kk dnia 20.06.2018

Dzień Dziecka w hospicjum
Z życia szkołyDnia 9 czerwca wolontariuszki naszej szkoły Martyna Grobelak, Wiktoria Kupczyk, Małgosia Juszczyk, Maja Kniaś, Zuzanna Pułkownik, Beata Komorowska, Nicola Małek aktywnie włączyły się w animacje z okazji Dnia Dziecka na terenie ogrodów hospicyjnych. Jak co roku nie zabrakło wielu niespodzianek ; malowanie twarzy, konkursy plastyczne, gry planszowe, tańce, pląsy, bez których trudno sobie wyobrazić dobrą zabawę.

Opiekun grupy pedagog Marzena Radosz

Dodane przez kk dnia 20.06.2018

Zakończenie roku szkolnego
Uroczyste pożegnanie klas trzecich gimnazjum odbędzie się
w czwartek 21 czerwca o godzinie 17:00

Spotkania klas trzecich z wychowawcami odbędą się w piątek
22 czerwca o godzinie 8:00Uroczyste zakończenie roku szkolnego w dniu 22 czerwca odbywają się zgodnie z harmonogramem:

klasy 0, I, II i III o godz. 9:00

klasy IV, V i VI o godz. 10:30

klasy VII oraz II gimnazjum o godz. 12:00


Następnie uczniowie udają się na spotkania z wychowawcą.


Obowiązuje szkolny strój galowy.Dodane przez kk dnia 19.06.2018

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”
ważne
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”
Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.
Dodane przez kk dnia 18.06.2018

Rządowy program „Dobry Start”
Dobry Start1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych,
czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.Więcej informacji w pliku: "Dobry Start"

Dodane przez kk dnia 17.06.2018

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego
Wydarzenia
Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek, 18 czerwca
o godz. 9.45 kl.0 do kl.V
o godz. 10.40 klasy VII oraz II i III gimnazjum
Dodane przez kk dnia 17.06.2018

Złoty Medal ME !
Z wielką przyjemności informuję że w miniony czwartek na rozgrywanych w Drzonkowie Mistrzostwach Europy w Pięcioboju Nowoczesnym U17 uczennica Szkoły Podstawowej nr 48 im Armii Krajowej Paulina Myrda zdobyła złoty medal .
serdecznie gratulujemy


Dodane przez WW dnia 14.06.2018

Zdjęcia z finału Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej
Sport
W dniu 5 czerwca odbył się mecze finałowe Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej.

Zdjęcia z tego dnia są już w naszej Galerii FOTO

Relacja TV Orion

Dodane przez kk dnia 13.06.2018

GALA MISTRZÓW SPORTU 2018
Z życia szkoły
GALA MISTRZÓW SPORTU 2018


W miniony czwartek odbyła się coroczna GALA MISTRZÓW SPORTU, podsumowująca osiągnięcia naszych uczniów w zmaganiach, w ramach IGRZYSK DZIECI (oddziały IV-VI) oraz IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (oddziały VII, 2 i 3 Gim) w roku szkolnym 2017/2018.
Imprezę swoją obecnością uświetnili znakomici goście: Stanisław GOŚCINIAK, Andrzej STELMACH, Piotr GRUSZKA oraz Kazimierz SICIAK, prezes SZS Częstochowa.
Mnogość sukcesów sprawiła, że ponad 150 młodych sportowców zostało uhonorowanych pamiątkowym medalem. Tradycyjnie wybrano też ,,NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW SZKOŁY". W kategorii młodszej doceniono Paulinę Stachurę i Bartka Szulca a wśród starszych Weronikę Rajek i Piotra Karonia.


Więcej zdjęć z uroczystości
Dodane przez kk dnia 13.06.2018

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
Z życia klas młodszychW Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym na temat baśni H.CH. Andersena drużyna klasy 3 c zdobyła II miejsce. W skład drużyny weszli : Natalia Karczewska, Julia Milejska i Mateusz Kubiak. Do konkursu przygotowała uczniów p. Anna Sikorska.
Dodane przez WW dnia 12.06.2018

Strona 4 z 100 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Znajdź nas na:
SP 48

Kontakt
adres:
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Schillera 5
42-224 Częstochowa
Jak dojechać

telefon:
(0-34) 322-22-51

e-mail:
sp48@edukacja.czestochowa.pl

www:
www.sp48.net


Jesteśmy medialni
TV Orion - Na sportowo w SP 48
TV Orion - Festyn Rodzinny
Gazeta Wyborcza - Nowe imię szkoły na Północy
TV Orion - Szkoła zyskała imię
Radio FIAT - SP48 otrzymała imię „Armii Krajowej”
TV Orion 2 tony karmy dla zwierząt
TV Orion Z Ekologią na Ty (od 2.12)
TV Orion 48 wystawiła Jasełka
TV Orion Proszę państwa oto miś
TV Orion Wiedza o bezpieczeństwie
TV Orion W hołdzie honorowym obywatelom
TV Orion Dzień Edukacji Narodowej
TV Orion O dwudziestoleciu w projekcie
TVP Katowice - Aktualności Sportowe (od min 6:35)
TV Orion - Gala Mistrzów Sportu

więcej...


O Częstochowie
Historia Częstochowy
Zabytki Częstochowy
Częstochowa na starej pocztówce
Sportowe Kluby w Częstochowie
Święta obchodzone w Częstochowie:)
Informacje lokalne Gazety Wyborczej

Na stronie
Szukaj na stronie
Mapa strony
Redakcja

Zagrożenia i pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Rodzaje alarmów
Zagrożenia
Jak postępować podczas zagrożenia

Informacja Zawodowa
Aktualności

Sprawozdanie z działalności
Częstochowskie Targi Szkolne „ZAWODOWIEC 2018”
Doradztwo Zawodowe
Licea Ogólnokształcące w Częstochowie
Technika w Częstochowie
Szkoły zawodowe w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej

© 2009 Gim3, all right reserved.
Design by: http://d4u.hut2Powered by PHP-Fusion © 2003-20053389637 Unikalnych wizyt